الکترو موتور کولر , دینام و پمپ کولر

الکترو موتور کولر , دینام و پمپ کولر


توضیحات

کاربرد الکترو موتور کولر , دینام و پمپ کولر:

در شرکت های سازنده الکتروموتور های خانگی و کولرهای آبی,جهت  آب بندی و ضربه گیر موتور مورد استفاده قرار می گیرند.