خودروسازی

خودروسازی


توضیحات

کاربرد در خودرو سازی:

 

کاربرد در فیلتر روغن خودرو که به دلیل به کار گیری اجزای سیلیکونی در داخل,به منظور آب بندی در دای بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین در سیستم رادیاتور خودر و و در قسمت کندانسور کولر خودرو به کار گرفته می شود.هم به منظور ضربه گیری رادیاتور با بدنه و نیز کندانسور کولر با بدنه به کار می رود.