شیرآلات صنعتی و آتش نشانی

شیرآلات صنعتی و آتش نشانی


توضیحات

کاربرد در شیرآلات صنعتی و آتش نشانی:

 

در زبانه شیر های صنعتی و اورینک های کلاهک شیرآلات صنعتی به منظور آب بندی مورد استفاده قرار می گیرد.