لوازم خانگی

لوازم خانگی


توضیحات

کاربرد در لوازم خانگی:

 

مثل لوازم آشپزخانه از قبیل هود,اجاق رومیزی که برای ضربه گیرهای الکتروموتورهای هود,برای عبور کابل در اجاق گازهای فردار و گازهای رومیزی  مورد استفاده قرار می گیرد.